Spelregels

Bij het trimhockeyen is het belangrijk dat iedereen plezier heeft. Probeer je daarom zoveel mogelijk aan de volgende regels te houden.

Vooraf, de organisatie en het sociale
 • Wedstrijden beginnen meestal om 20.30 uur maar kijk in het wedstrijdschema om er zeker van te zijn dat dit juist is.
 • Gaarne 30 minuten voor aanvang aanwezig zijn
 • Thuisspelende clubs hebben op hun voorkeursdagen (gebruikelijk op de maandagavond) een veld beschikbaar
 • De thuisspelende partij zorgt voor 2 scheidsrechters
 • Als thuisspelend team dien je het bezoekend team te ontvangen
 • De 3e helft is zelf in te vullen door de gastheer.
 • Bij wijzigingen (datum verandering, afgelasting) gaarne zo spoedig mogelijk contact opnemen met contactpersoon van de bezoekende partij om dit te bespreken en op te lossen (andere datum, ander tijdstip etc.)
 • “Shake hands”. Voor de wedstrijd vormen beide teams een line-up en wensen elkaar een prettige wedstrijd. Na afloop schudden alle spelers/speelsters en de twee scheidsrechters rond de middenstip elkaar de hand waarna de derde helft begint. Enneh …. een “knuffel” mag ook
 • Samenstelling team: van de 10 veldspelers zijn er minimaal 5 dames permanent ín het veld (5 om 5 dus) , en het maakt dan niet uit of er een dame in het doel staat!
 • Als er een dame in het doel staat, mag er toch gewoon worden geslagen
 • Geen junioren, “reguliere veteranen/senioren” bij de trimcompetities.
 • Minimum leeftijd voor de competitie is 30 jaar. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.
 • Er kunnen geen veteranen en veterinnen meespelen met de trimcompetitie. Het reglement van de KNHB is daar duidelijk over.  Men moet kiezen of zondag in een regulier competitie meedoen of maandag met de trimhockeycompetitie. Er wordt van de teamcaptains, verantwoordelijkheid hierin verwacht. De rijnmondcompetitie maakt hierop één uitzondering, keepers vanuit de veteranen of veterinnen worden wel toegestaan.
 • Spelen conform de hockeyregels m.u.v. de scoop en een hoge slag op het doel. Een hoge push op het doel is dus wel toegestaan.
 • Hoog slaan en flatsen op doel is niet toegestaan, tenzij voor de wedstrijd anders wordt afgesproken.
 • Hoog slaan en flatsen in het veld, mits niet gevaarlijk, mag wel. De scheidsrechters beoordelen of een hoge bal wel of niet gevaarlijk is.
 • Scheidsrechters benaderen we met respect en fatsoen, zij zorgen er tenslotte als vrijwilligers voor dat wij een wedstrijd kunnen spelen. Dus alleen de aanvoerder mag iets vragen aan de scheidsrechters, de rest houdt gewoon zijn mond.
 • Scheidsrechters zien erop toe dat er geen al te grote klasseverschillen zijn: 1-2 spelers van een team die qua hockey eruit springen mag.
 • Indien dit er meer zijn/worden (en dit als storend wordt ervaren) kan worden ingegrepen door de scheidsrechters (veelal tijdens de rust). Waarna de scheidsrechters een beslissing nemen en beide teams informeren.
 • Scheidsrechters grijpen in bij (herhaaldelijk) verbaal/fysiek geweld
 • Bij toss, nog even de regels/afspraken memoreren!
 • Bij twijfel of wedstrijd doorgaat: overleg tussen de trimmersbazen
 • Onderlinge afwijkingen zijn uiteraard toegestaan (andere datum bijvoorbeeld) maar dan graag wel even melden aan de coördinator ivm aanpassingen op de website.
 • Na de wedstrijd zorgt het thuisspelende team voor een hapje & een drankje voor de tegenstander.
 • Graag na afloop van de wedstrijden de eindstand zo snel mogelijk invullen op de site. De uitslagenworden dan “automatisch” verwerkt. Doe dit het liefst uiterlijk een dag na de wedstrijd.
Ongevallen
 • De KNHB heeft sinds 1 januari 2014 een collectieve ongevallen – en aansprakelijkheidsverzekering (via Interpolis).
 • Bij ongevallen: als eerste eigen zorgverzekering aanspreken en tegelijkertijd de KNHB inseinen (zie ook het formulier op de site van de KNHB). Wat niet wordt vergoed door eigen verzekering, kan via de KNHB worden vergoed.
 • Aansprakelijkheid: Omdat je sporter bent, aanvaard je bepaalde risico’s en kun je geen aansprakelijkheid aanspreken. Dit is bij wet geregeld. Het kan alleen als er sprake is van opzet (bewijs moet worden geleverd).
Gedrag
 • Het gaat altijd om de gezelligheid!
 • Respect voor elkaars mogelijk- en onmogelijkheden.
De KNHB Reguliere competitie

Vanaf 1 augustus 2015 zijn de volgende spelregelingswijzigingen doorgevoerd.

 • Vrije slag binnen vijf meter van de cirkel: Een aanvallende vrije slag binnen vijf meter van de cirkelrand wordt genomen op de plek van overtreding. De bal wordt niet meer teruggelegd tot een plek vijf meter buiten de cirkel. De spelhervatting vindt plaats binnen het 23-metergebied waardoor de bepalingen voor de aanvallende vrije slag voor overtredingen binnen het 23-metergebied van toepassing zijn.
 • Bal boven schouderhoogte: Voor wedstrijden in de seniorencompetitie geldt dat spelers op een gecontroleerde manier de bal op elke plaats in het veld mogen stoppen, ontvangen, laten afketsen en spelen op elke hoogte, inclusief boven schouderhoogte, mits dit niet gevaarlijk is of leidt tot gevaarlijk spel. Let op: Voor wedstrijden in de juniorencompetitie geldt dat spelers de bal niet boven schouderhoogte mogen stoppen, ontvangen, laten afketsen of spelen. Uitsluitend een (doel)verdediger mag een schot op doel boven de schouder met zijn stick stoppen of laten afkaatsen.
 • Lange corner: De huidige lange corner wordt vervangen door een spelhervatting voor de aanvallende partij op de 23-meterlijn, recht tegenover de plek waar de bal over de achterlijn is gegaan. De spelhervatting vindt plaats binnen het 23-metergebied, waardoor de bepalingen voor de aanvallende vrije slag voor overtredingen binnen het 23-metergebied van toepassing zijn.
 • Mondbeschermer verplicht: Veldspelers zijn verplicht mondbescherming (‘bitje’) te dragen gedurende de wedstrijd. Dit geldt voor alle categorieën spelers/speelsters (junioren/senioren/veteranen) tijdens door de bond georganiseerde wedstrijden. Dispensatie: Spelers kunnen uitsluitend om medische redenen ontheffing aanvragen bij de KNHB. Zij dienen op verzoek van de scheidsrechters de schriftelijke ontheffing van de KNHB te tonen. Meer informatie over deze dispensatieregeling vind je op knhb.nl.
 • Tijdstraf bij groene kaart: Een groene kaart betekent naast een waarschuwing ook een tijdstraf van twee minuten. De scheidsrechters timen de straftijd.
 • 10 meter regel: De mogelijkheid om een vrije slag 10 meter naar voren te verplaatsen is uit het spelreglement verwijderd en dus niet meer van toepassing. Duur van de wedstrijd: In Nederland blijft een wedstrijd uit twee helften van 35 minuten bestaan en zal de tijd bij strafcorners en doelpunten niet 40 seconden worden stilgezet.